Fastighetsutveckling i Stockholmsområdet

Med goda kunskaper om stadsplanering, detaljplaner samt husprojektering för många olika typer av verksamheter har vi flera lyckade exempel på fastighetsutveckling. Vi har vunnit ett flertal markanvisningstävlingar ihop med fastighetsbolag och byggbolag genom lösningar som tilltalat såväl kommunerna som de bolag vi arbetat för. Långsiktig attraktivitet och hållbarhet har en mångfacetterad innebörd för oss. Det gör att vi hela tiden letar synergieffekter som förstärker varandra i projekten. I vår värld är det inga nollsummespel, helheten kan bli större än summan av delarna.

Fastighetsutveckling Stockholm

Fastighetsutveckling med ekonomisk hållbarhet

Ibland har det rört sig om fastighetsutveckling på stora markområden medan det i andra fall varit bebyggda fastigheter som ska utvecklas. Oavsett vad det gäller ser vi det som intressanta utmaningar där långsiktiga kvaliteter ska skapas med ekonomisk hållbarhet för ögonen.

08-55600650Klicka här för att ringa oss
Kontakt

Arkitekter i Stockholm
C/o Smideman Arkitekter AB
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

Tel. 08-55600650

Adress

Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm